SERVICE- OCH UNDERHÅLL

Systematiskt förebyggande underhåll är grunden för att undvika driftstörningar, oplanerade och kostsamma stopp i verksamheten.

Därför arbetar vi tillsammans med våra kunder för att hitta lösningar, serva och reparera anläggningar.

Vi utför det mesta inom service- och underhåll och reparationsarbeten.

Vi erbjuder våra tjänster för enskilda punktinsatser såväl som anpassade serviceavtal för er verksamhet.

Med utbildning, rätt utrustning och tekniska hjälpmedel finns vi där du behöver oss.